Powrót do listy

Czas na zakupy

Korzystaj z karty kredytowej Elastyczna.

Inne

Skorzystaj ze specjalnej oferty w Banku Pekao S.A., która obowiązuje do 30.06.2018 r.


Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie Doradcy numeru swojej karty członka Klubu PZU Pomoc oraz przed złożeniem wniosku o wydanie karty kredytowej posiadacza lub użytkownika, wyrażenie zgody marketingowej na przetwarzanie danych osobowych w celu: marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem, przesyłania przez Bank informacji handlowej drogą elektroniczną, przedstawienia informacji o charakterze marketingowym  podczas kontaktu telefonicznego.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 4500 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 12,87%, przy przyjęciu założeń, że:

 • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
 • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego nie mniej niż 50 zł,
 • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:

 • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 5 568,64 zł,
 • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 068,64 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (856,25 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty (182,39 zł),
 • okres kredytowania wynosi 61 miesiące.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty w kwocie 4500zł w promocji "10 ratach 0%" wynosi 2,07%, przy przyjęciu założeń, że:

 • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej oraz rozłożony na 10 równych rat w kwocie 200 zł każda,
 • oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% w stosunku rocznym.

Przy przyjęciu powyższych założeń:

 • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 4 547,89 zł,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 47,89 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (0 zł), opłaty miesięczne za obsługę karty (32,89 zł) i miesięczne prowizje za uruchomienie spłaty w ratach (0 zł),
 • okres kredytowania wynosi 11 miesięcy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 28.03.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora). 

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66  Kodeksu cywilnego. 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00 - 950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.


Bank Pekao S.A.