Powrót do listy

Czas na zakupy

Korzystaj z karty kredytowej Elastyczna.

Inne

Skorzystaj ze specjalnej oferty w Banku Pekao S.A., która obowiązuje do 30.06.2018 r.


Warunkiem skorzystania z oferty jest podanie Doradcy numeru swojej karty członka Klubu PZU Pomoc oraz przed złożeniem wniosku o wydanie karty kredytowej posiadacza lub użytkownika, wyrażenie zgody marketingowej na przetwarzanie danych osobowych w celu: marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Bankiem, przesyłania przez Bank informacji handlowej drogą elektroniczną, przedstawienia informacji o charakterze marketingowym  podczas kontaktu telefonicznego.

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla limitu kredytowego w karcie Elastyczna w wysokości 4800 zł (dalej limit kredytowy) - wynosi 12,74%, przy przyjęciu założeń, że:

 • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej,
 • spłata zadłużenia w ramach limitu kredytowego następuje co miesiąc w wysokości kwot minimalnych stanowiących 5% wykorzystanego limitu kredytowego,
 • oprocentowanie limitu kredytowego jest zmienne i wynosi 10% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
 • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 5 937,33 zł,
 • całkowity koszt kredytu dla limitu kredytowego wynosi 1 137,33 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (918,96 zł) oraz opłaty miesięczne za obsługę karty (188,37 zł),
 • okres kredytowania wynosi 63 miesiące.
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla spłaty w 10 ratach 0% w kwocie 4800zł wynosi 1,94%, przy przyjęciu założeń, że:
 • przyznany limit kredytowy zostaje wypłacony od razu w pełnej wysokości, w trybie transakcji bezgotówkowej oraz rozłożony na 10 równych rat w kwocie 200 zł każda,
 • prowizja za uruchomienie spłaty w ratach wynosi 0zł,
 • oprocentowanie spłaty w ratach wynosi 0% w stosunku rocznym.
Przy przyjęciu powyższych założeń:
 • całkowita kwota do zapłaty dla limitu kredytowego wynosi 4847,89 zł,
 • całkowity koszt kredytu wynosi 47,89 zł i obejmuje: opłatę za wydanie karty (15 zł), opłatę za wznowienie karty (15 zł), odsetki (0 zł), opłaty miesięczne za obsługę karty (32,89 zł) i miesięczne prowizje za uruchomienie spłaty w ratach (0 zł),
 • okres kredytowania wynosi 11 miesięcy.

Kalkulacja została dokonana na dzień 04.01.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Bank podejmuje decyzję o wydaniu karty kredytowej i udzieleniu limitu kredytowego po dokonaniu badania i oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy. Szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku oraz pod numerem infolinii 801 365 365 (opłata wg cennika operatora).

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66  Kodeksu cywilnego. 

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00 - 950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Materiał sporządzony na dzień 04.01.2018 r.

Bank Pekao S.A.