Powrót do listy

Pekao - Klucz do naszego szczęścia

Klucz do naszego szczęścia. Znajdź wymarzone mieszkanie i skorzystaj z kredytu mieszkaniowego na specjalnych warunkach

Inne

Skorzystaj ze specjalnej oferty w Banku Pekao S.A., która obowiązuje do 30.06.2018 r.

Aby skorzystać z oferty podaj Doradcy numer swojej karty członka Klubu PZU Pomoc.

RRSO 4,99%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego wynosi 4,99%. Kalkulacje zostały podane wg stanu na dzień 12.04.2018 r. na podstawie przykładu reprezentatywnego dla kredytu w złotych. Obowiązkowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na nieruchomości oraz przelew praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, w całym okresie kredytowania. Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty.

Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w PLN. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Część informacji prezentowanych w niniejszym materiale dotyczy oferty standardowej Banku, a część oferty promocyjnej – szczegółowe informacje w tym  zakresie uzyskasz w oddziale Banku. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Materiał sporządzony na dzień 12.04.2018 r.

Bank Pekao S.A.