Powrót do listy

Klucz do naszego szczęścia

Klucz do naszego szczęścia. Znajdź wymarzone mieszkanie i skorzystaj z kredytu mieszkaniowego na specjalnych warunkach

Inne

Skorzystaj ze specjalnej oferty w Banku Pekao S.A., która obowiązuje do 30.06.2018 r.

Aby skorzystać z oferty podaj Doradcy numer swojej karty członka Klubu PZU Pomoc.

RRSO 4,93%

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla mieszkaniowego kredytu hipotecznego/  budowlano-hipotecznego na dzień 4 stycznia 2018 r. wynosi 4,93% i wyliczona została przy założeniach: całkowita kwota kredytu – 212 872 zł; kredyt zaciągnięty na okres 23 lat, 276 rat do spłaty, wniesiony wkład własny – 30%, zmienne oprocentowanie kredytu - 4,52% w stosunku rocznym, uwzględniające podwyższoną marżę o 1 punkt procentowy do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki, równa rata kapitałowo-odsetkowa do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki - w wysokości 1 241,76 zł w przypadku uprawomocnienia się wpisu hipoteki po okresie 9-m-cy wysokość raty kapitałowo-odsetkowej ulega obniżeniu i wynosi 1 129,21 zł), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi – 320 526,93 zł, całkowity koszt kredytu – 107 654,93 zł przy uwzględnieniu kosztów w tym ponoszonych z tytułu: ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych za 12 m-cy wg oferty dostępnej w Banku – 212,87 zł, opłaty miesięcznej za otwarcie i prowadzenie rachunku Eurokonto Mobilne - 0 zł, opłaty miesięcznej za kartę debetową MasterCard Debit Mobile wydaną do rachunku - 3,99 zł, opłaty rocznej za kartę kredytową Pekao MasterCard Credit 30 zł, opłaty za kontrolę nieruchomości - 137 zł, podatku od ustanowienia hipoteki - 19 zł,  prowizji od udzielenia kredytu 1,3% płatnej gotówką.

Spłata kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową wiąże się z ryzykiem zmiany stopy procentowej, co w przypadku wzrostu stopy procentowej spowoduje wzrost wysokości raty i całkowitej kwoty do zapłaty.

Kalkulacja została dokonana na przykładzie reprezentatywnym dla kredytu w PLN. Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu po dokonaniu analizy kredytowej i oceny zdolności kredytowej. Kredytodawcą jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Część informacji prezentowanych w niniejszym materiale dotyczy oferty standardowej Banku, a część oferty promocyjnej – szczegółowe informacje w tym  zakresie uzyskasz w oddziale Banku. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000014843, NIP: 526-00-06-841, REGON: 000010205, wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 262 470 034 zł.

Materiał sporządzony na dzień 04.01.2018 r.

Bank Pekao S.A.